Psykoterapeutisk fundament.

I det psykoterapeutiske arbejde tager jeg udgangspunkt i nu´et og relationen imellem os. Du bestemmer selv hvilke emner der arbejdes med i terapien. Jeg respekterer, at det du oplever, er det, der er sandt for dig, men jeg kan komme med forslag. 

Jeg arbejder ud fra et humanistisk og eksistentielt værdigrundlag/menneskesyn. –
Jeg anvender redskaber fra Neuroaffective-, kognitiv-, psykodynamisk-og oplevelsesorienteret psykoterapi. Terapeutiske metoder som er vurderet som virkningsfulde tilgange til at hjælpe med psykiske problemer og personlig udvikling. Terapien skaber en overordnet, dynamisk forståelsesramme som betyder at jeg i mit arbejder bliver i stand til at tage udgangspunkt i fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer. 

Det betyder, at jeg ser alle mennesker som unikke og værdifulde.
At alle mennesker har et udviklingspotentiale, og at livets mening er at realisere dette potentiale. 


Min opgave er ikke at stille diagnoser, jeg forholder mig til det du vælger at dele med mig og ud fra det, ville jeg lytte til dig, spejle dig og ærligt fortælle dig, hvad jeg ser, mærker og hvilke nuancer og perspektiver der kan være på spil.

Jeg arbejder med ”hele” dig. Det vil sige, at jeg vil arbejde med både dine følelser, tanker, sansninger og kropslige reaktioner. 

Vores samtaler foregår ligeværdigt, forstået på den måde, at samtalen opfattes som samtale mellem medmennesker, et subjekt-subjekt-forhold, hvor terapeuten ikke bare er ekspert, og klienten bare er en genstand for analyse. 

Mit grundlag for virksom terapi er at skabe en tillidsfuld kontakt, hvor stemningen og atmosfæren er anerkendende, nærværende, åben og accepterende. 

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt.


Eksempler på hvad vi kan arbejde med sammen:

Livskrise

Eks. Stress, skilsmisse, dødsfald, eller andre tab. En voldsom episode, vold. Eller en grundlæggende forandring inden i dig, som har vendt op og ned på hele din forståelse af dig og din plads i verden

Relationer / Mistrivsel

Udfordringer med at være sammen med andre, familie, venner, kolleger eller grundlæggende svært ved at være dig selv sammen med andre. Skaber du dramaer uden at ville det, eller forsvinder du som individ i samvær med andre.

Følelser / Grænser

Udfordringer med at rumme svære følelser, som skam, skyld, angst, tristhed, vrede, sorg, ensomhed, mindreværd, jalousi, tomhed mm. Eller en følelse af ikke at kunne sætte grænser.

Overforbrug / Misbrug

Eks. Alkohol, stoffer, mad, sukker/slik/snacks, sex, træning mm. 

Psykiatriske lidelser

Eks. ADHD/ADD, Depression, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelser, OCD, misbrugslidelser mm.

Behov og ønsker

Et ønske om at finde meningen her i livet, få en fornemmelse af egne behov og ønsker og et ønske om personlig udvikling mm.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.